Zadovoljan potrošač jači od slavnih faca

Potrošač je kralj. To važno načelo slobodnog tržišta novu je važnu ulogu dobilo i u marketingu te odnosima s javnošću. Sve veću moć imaju advokati brenda, a sve manju slavna zaštitna lica.

Tko su advokati brenda, pročitajte u našem tekstu za portal Women in Adria